Privacybeleid

Privacyverklaring

Simply Mover respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website alsook van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij informeren de cliënt(e)/bezoeker daarover zo goed als mogelijk.

Wij verzamelen gegevens als u:

Hieronder leest u waarom we deze gegevens verzamelen;

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Novinci Health. Bij het vragen van informatie via de website laat u zien dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring. Dit wordt vastgelegd in ons systeem als zijnde een ontvangstbevestiging.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. De grondslagen voor de werking van de gegevens zijn de uitvoering van de overeenkomst en marketing.

Gebruik van onze diensten

Wanneer met Novinci Health een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server dan wel op die van een derde partij.

Gegevens

Om de opdracht te kunnen uitvoeren die u bij ons plaatst, vragen wij u om gegevens zoals: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen worden aangevuld met relevante gegevens.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren wij deze indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit voor specifieke verwerking noodzakelijk is.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op onze dienstverlening en communicatie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien er wijzigingen in de privacyverklaring hebben plaatsgevonden, stellen wij u daar onmiddellijk van op de hoogte.

Bewaartermijnen

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens is gekoppeld aan de wettelijke regels. De wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 jaar wordt gehanteerd in het geval persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan fiscale verplichtingen.

De rechten van de cliënt(e)/bezoeker

Wij bieden een cliënt(e)/alle bezoekers van de website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Indien u hiervan gebruik wilt maken, zie onderaan de pagina onze contactgegevens, reageren wij binnen 7 werkdagen op uw verzoek.

Aanpassen/uitschrijven communicatie via website

Als u uw gegevens aan wilt passen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderaan de pagina onze contactgegevens. Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw verzoek.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u binnen 7 werkdagen van een reactie voorzien.

Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen met behulp van analytische cookies. Wij (en Google) kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om drukbezochte pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken. De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy FAQ van Google en Google Analytics.

U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt bij de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden.

Simply Mover.nl

Contactpersoon: de heer F. Wernsen
Adres: Impact 71, 6921 RZ Duiven
Telefoonnummer: 085 – 130 8560
Emailadres: info@simply-mover.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08-05-2024